Verandermanagement 10S


Verandermanagement is het organiseren van verandering in de structuur of werkwijze van een organisatie.

Doel

Maar dit is meestal niet het eerste doel. Het gaat vaak veel meer om het realiseren van doelen zoals: de keten beter onder controle willen krijgen; over 5 jaar tot de top 3 willen behoren; de time to market van productontwikkeling minstens een factor 2 willen versnellen; de ICT strategie willen implementeren; etc. Zelden is het veranderen van structuur of werkwijze een vooropgezet doel. Het kan wel een gevolg zijn van het willen halen van het doel.

Veranderen is lastig

Elke manager weet dat veranderen lastig is. Of het nu gaat om organisatieontwikkeling, het veranderen van een organisatiecultuur of een reorganisatie. Er zijn vele factoren aan te wijzen die verandermanagement lastig maken.

 • Het onvoldoende enthousiasmeren van mensen in de verandering;
 • Teveel aandacht moeten geven aan de interne processen dat de klant uit het oog wordt verloren;
 • Het hebben van een onvoldoende aansprekende, ambitieuze visie waardoor het baken naar de toekomst ontbreekt;
 • Het ontbreken van voldoende sturing waardoor het de veranderactiviteiten het niet winnen van de andere belangrijke zaken die ook de aandacht verdienen;
 • Het hebben van een  gebrek aan focus en commitment om echt wat te willen doen aan het veranderen van de organisatie;
 • Het laten creëren van mooie en vaak dure plannen en rapporten die nooit geïmplementeerd worden;
 • Onvoldoende interne communicatie van de verandering waardoor het een soort geheim project wordt.

Organisatieontwikkeling is noodzakelijk

Toch is organisatieontwikkeling noodzakelijk. De omstandigheden veranderen voortdurend. Als bedrijven zich niet weten aan te passen staan ze stil en gaan dan per definitie achteruit. Het goede nieuws is gelukkig dat succesvol verandermanagement wel degelijk mogelijk is. Maar dan wel op basis van een aanpak die een antwoord heeft op al deze valkuilen.

Verandermanagement 10S levert

Het 10S model voor verandermanagement is een praktisch 10 stappen model en levert:

 • Een aanpak voor het meenemen en enthousiasmeren van mensen;
 • Een aanpak waarbij de klant centraal staat;
 • Een aanpak die steunt op programmamanagement en visie, waarbij tegelijkertijd veel ruimte is voor aanpassing op basis van onderweg verkregen inzichten;
 • Focus voor de organisatie en de veranderteams; en een duidelijk veranderritme voor de directie;
 • Een aanpak die gericht is op resultaten in de praktijk en niet op mooie (tussen)rapporten;
 • Een aanpak waarin zichtbaar meten van performance centraal staat, zodat teams enthousiast worden en ook goed tot aantoonbare resultaten kunnen komen.

De principes van verandermanagement 10S

 • Kort-cyclisch werken waardoor de organisatie werkt met focus; waardoor er resultaten worden geboekt zodat ook de critici worden overtuigd van de voordelen van de verandering; waardoor ook voor het senior management/ directie het verandertraject heel bestuurbaar wordt;
 • Visueel veranderen met duidelijk zichtbare dashboards; hierdoor wordt presteren (of juist het tegendeel daarvan) zichtbaar gemaakt;
 • Meetbaar veranderen door regelmatig performancemetingen uit te voeren; waardoor presteren (of het tegendeel) zichtbaar wordt gemaakt;
 • Samen plannen zodat mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen;
 • Het borgen van afspraken/ ontwerpen waardoor daadwerkelijk geïmplementeerd wordt;
 • Werken met een retrospectief aan het einde van elke cyclus zodat de organisatie leert en de performance steeds beter wordt.

Verandermanagement 10S is gebaseerd op best practices, maar ook op inzichten van denkers en concepten in de markt zoals Lean, Scrum, Kotter, Senge en Covey (4DX)

Download onze pdf's voor het volledige verhaal. Dit bestaat uit twee documenten: de principes en de uitwerking in de 10 stappen.
Or the (shorter) English version Change Management 10S.

Meer weten over Verandermanagement 10S?
Mail naar info@ribbonwoodconsultancy.com