Programmamanagement


Programmamanagement is het realiseren van complexere doelen waarbij de weg naar het doel toe nog niet volledig bepaald kan worden. Een verandering is per definitie zo’n complex doel, maar ook het realiseren van strategie; een reorganisatie; of het ombuigen van de organisatiecultuur naar een resultaatgerichte houding.

Programmamanagement en projectmanagement

Programmamanagement is duidelijk verschillend van projectmanagement. Een project heeft als doel het opleveren van duidelijk te definiëren producten, op tijd en binnen budget. Een programma realiseert doelen; realiseert baten. Dit kunnen ook niet financiële baten zijn zoals het doorvoeren van een gedragsverandering bijvoorbeeld. Een programma kenmerkt zich door een veel grotere mate van onzekerheid; heeft behoefte aan veel meer creativiteit; daarnaast vraagt het veel meer van vaardigheden als bijvoorbeeld stakeholdermanagement en overtuigingskracht.

Programmamanagement en verbetermanagement

RibbonWood Consultancy is gespecialiseerd in verbetermanagement. Het realiseren van een verbetering doet RibbonWood vrijwel altijd op basis van een programma. Onze verbeteraars zijn daarmee ook uitstekende programmamanagers. Ze bieden zelfs nog wat meer. Ze bieden ervaring, kennis van de PDCA cyclus, procesverbetering, scrum, visueel veranderen, etc. Onze programmamanagers weten zich gesteund door het best practices model voor verandermanagement: verandermanagement 10S.

Meer weten?

Mail naar info@ribbonwoodconsultancy.com.