Met verandermanagement 10s de adoptie van werkwijzen vergroten


Op de werkvoer is vaak sprake van onbenut potentieel bij de uitvoering van het dagelijks werk. De moderne werkgever faciliteert de organisatie met allerlei werkwijzen, tools, systemen, apps en programma’s. Deze worden vaak organisatiebreed ter beschikking gesteld. Zij kosten geld en aandacht maar zijn meestal niet voldoende bekend bij de medewerkers of worden niet goed gebruikt.

RibbonWood beschikt over een unieke aanpak om dit onbenutte potentieel in uw organisatie te activeren en de adoptie te verhogen.

Dit wordt belangrijker omdat organisaties steeds flexibeler (agile) worden ingericht om sneller te kunnen anticiperen op veranderingen. Teams moeten immers makkelijk kunnen wisselen van samenstelling en het werk wordt projectmatiger. De “werkvloer” als zodanig bestaat in dit kader niet meer omdat er meerdere “werkvloeren” zijn. In de eigen organisatie, bij klanten, bij relaties, bij samenwerkingspartners, in open source “workspaces” en ook thuis.

Omdat een organisatie in essentie bestaat uit een verzameling mensen die samen meer kunnen bereiken dan alleen, is het belangrijk dat de “human resources” ieder voor zich maar ook gezamenlijk optimaal kunnen presteren. De aanpak van RibbonWood voor het activeren van onbenut potentieel bij adoptie van werkwijzen helpt u daarbij. 

Meer weten en geïnteresseerd? Wij maken graag nader kennis met u, uw uitdagingen en uw prioriteiten. U kunt hiervoor contact opnemen met Femmeke Ruisch of Kees Lindhout: 

femmeke.ruisch@ribbonwoodconsultancy.com of +31622233982

kees.lindhout@ribbonwoodconsultancy.com of +31624601265