Interne communicatie


Interne communicatie bij verandering

Communicatie is een tweeweg proces. Voor verandertrajecten is de kernvraag: hoe neem je de mensen mee in de verandering? Dit is daarmee dus niet gelijk aan het communiceren van een directiestatement naar de mensen, maar betekent het opstarten van een goede interactie met medewerkers en managers zodat ze geïnformeerd worden, maar ook invloed kunnen uitoefenen op de verandering.

Interne communicatie of dialoog

Iedereen weet dat communicatie een zeer belangrijke voorwaarde is voor succesvol veranderen. Maar de traditionele vorm van ‘communiceren’ werkt niet. Traditioneel werkt de directie gauw een paar maanden om te komen tot planvorming. Vervolgens wordt een aantal weken uitgetrokken om het plan door te spreken met de managers, om vervolgens van medewerkers te verwachten dat ze na een mooie PowerPoint presentatie direct begrijpen wat van ze verwacht wordt.

Dit werkt natuurlijk niet. Veranderen gaat om het vormen van leidende coalities. Gaat over het delen van onzekerheden; het betrekken van mensen in discussies, zodat ook zo tijd hebben om zich een mening te vormen over de zaken die komen gaan; en misschien zelfs de gelegenheid krijgen invloed uit te oefenen op de beoogde verandering.

Het gaat dus veel meer over het opstarten van een goede dialoog dan het communiceren van een boodschap vanuit de directie.

Leidende coalitie

Kotter hanteert hierin het begrip ‘Leidende Coalitie’. Het idee van een leidende coalitie is dat er altijd een groep mensen is die enthousiast is over de verandering. Nodig deze mensen uit voor het vormen van ideeën; het definiëren van plannen; of het bedenken van nieuwe organisatie concepten. Stel deze groep samen uit een dwarsdoorsnede van de organisatie: Een directeur, één of twee managers en een aantal medewerkers. Breidt dan deze groep van enthousiastellingen langzaam uit door steeds meer succesvolle veranderresultaten te creëren.

Verbeterdoel?

Wat is het doel van uw interne communicatie? Als het doel is het veranderen of verbeteren van (onderdelen van) de organisatie neem dan contact op met RibbonWood.
Mail naar info@ribbonwoodconsultancy.com.

Of wilt u liever eerst wat meer lezen over onze methode? Lees dan Verandermanagement 10S.