Gedragsverandering


Gedragsverandering

Als we zeggen ‘Verandermanagement’ bedoelen we vaak gedragsverandering in organisaties.

In veel bedrijven hebben medewerkers en managers al zoveel verandermanagement gezien. Vaak volgen de verschillende veranderprojecten elkaar in een (te) hoog tempo op zonder zaken echt af te maken. Dit kan bij medewerkers een houding creëren dat het ook dit keer wel zal overwaaien. Daarnaast is het cliché maar al te waar: mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.

Neem mensen mee in de verandering

Mensen moeten dus meegenomen worden in de verandering zodat ze zelf de verandering kunnen bepalen. Zodat ze zelf de korte termijn successen kunnen creëren, waarmee u steeds meer medestanders zult winnen en ook kunt werken aan de langere termijn successen.

Juist hier biedt het model Verandermanagement 10S uitkomst. 10S is een model voor verandermanagement en daarmee ook voor gedragsverandering.

Hoe werkt het?

  1. Create vision: Bepaal de visie & het gewenste gedrag.
  2. Observe: Observeer het huidige gedrag en het verschil met het gewenste gedrag.
  3. Understand: Probeer goed te doorgronden wat het huidige gedrag veroorzaakt.
  4. Design: Ontwerp de gewenste situatie. Hoe zou het gedrag moeten zijn?
  5.  Implement: Vertel wat u verwacht aan de groep die het betreft.
  6. Weer terug naar 2.

Doorloop elk van die stappen in dit model voor gedragsverandering met (een vertegenwoordiging van) de groep waarvan u het gedrag wilt bijstellen. Het definiëren van het gewenste gedrag (Design) wordt voor deze groep zo een logisch gevolg van de gedefinieerde visie en de analyse van de huidige manier van werken (Observe, Understand).

Bovenstaande werkwijze is cyclisch

Het zal zeker niet werken als u de stappen slechts één keer doorloopt. In stap 5 ‘Implement’ zult u niet alleen afspraken maken over hoe u de afspraken zult implementeren, maar zult u ook afspraken willen maken hoe deze afspraken geborgd zullen worden. U komt dan weer uit bij ‘Observe’. Daar valt ook onder het observeren van de gemaakte afspraken en het geven van feedback.

In veel gevallen helpt het om als een externe (onafhankelijke) coach mee kijkt in het proces. Wij geloven hierin in ‘embedded’ consultancy. De consultant die onderdeel uitmaakt van het te volgen proces, daar ook operationeel werk doet wat door de groep als nuttig wordt ervaren, en op die manier, haast onzichtbaar, kan observeren en feedback kan geven over de gemaakte afspraken.

Het nieuwe gedrag moet inslijten

Door de voortdurende feedback en de bereidwilligheid van de groep om dit te doen zal na verloop van tijd de gewenste gedragsverandering inslijten.

Mail naar info@ribbonwoodconsultancy.com.