Verandermanagement: Zelf doen of hulp inroepen? 5 Overwegingen


U heeft een doel. De organisatie moet veranderen. Pakt u dit met eigen mensen aan of roept u de hulp van derden? Hieronder 5 overwegingen die u kunnen helpen bij het maken van een keuze.

1. Kennis van het verandervak

Veranderen kan zeer complex zijn. Veel veranderingen slagen helaas niet. Een externe consultant heeft vaker met het bijltje gehakt en kan de kans op succes belangrijk vergroten.
Heeft uw team voldoende (ervarings)kennis in huis?

2. Discipline

Als u en uw managers de verandering uitvoeren staat dat per definitie op gespannen voet met Business as Usual. De lopende werkzaamheden zijn meestal ook al erg druk. Verandering komt daar bij. Veranderen is vaak wel belangrijk, niet urgent. Business as Usual is belangrijk én urgent. Een derde partij dwingt namens u professionalisme af.
Heeft uw team voldoende drive en discipline om zelf door te zetten en vol te houden?

3. Politiek

Veel (grotere) organisaties kennen een politiek veld. Tot op zekere hoogte is daar niets mis mee. Het gaat in feite om menigsvorming en discussie in de vrije ruimte. Als vanuit de bedrijfspolitiek draagvlak wordt bereikt dan is dat draagvlak meestal ook goed en stabiel. Het wordt pas lastiger als politiek gaat om macht en status. Elke afdeling binnen een bedrijf, elk individu heeft een positie in het bedrijfspolitieke veld. Dan kan het soms wel eens lastig zijn om bepaalde situaties aanhangig te maken
Is uw positie neutraal genoeg om de verandering te kunnen managen?

4. Bedrijfsblindheid

Het volgende experiment is maar al te bekend. Een groep apen heeft een ladder in hun leefomgeving. Daar boven hangt een tros bananen. Als een aap op de ladder klimt om de bananen te pakken wordt de app nat gespoten. Met het gevolg dat de aap zijn pogingen staakt. Zo ook de volgende apen. Zo leren de apen aan dat je niet de ladder moet opgaan. Vervolgens worden geleidelijk de apen één voor één vervangen door nieuwe apen. Totdat er geen enkele aap meer over is die het natspuiten nog heeft meegemaakt. Toch zal ook geen enkele nieuwe aap het wagen om via de ladder omhoog te klauteren, de oude groep brengt de nieuwe groep de regels van het spel bij. Daar hoort bij dat je niet op de ladder moet klimmen.
Hoe zorgt u ervoor dat u gevrijwaard bent van bedrijfsblindheid? (Zo werkt het hier niet)

5. Tijd

Veranderen kost tijd en aandacht. Voor langere tijd. Het kan er meestal niet even bij.
Heeft u voldoende tijd beschikbaar voor deze verandering?

Als u besluit hulp van derden in te roepen

Vaak zijn er drie rollen te onderkennen in verandertrajecten: de sponsor, de implementer en de change agent.

  • De sponsor is de lijnmanager met het budget en heeft de bevoegdheid de verandering te realiseren;
  • De implementer is een lijnmanager, hij/ zij legt verantwoording af aan de sponsoren implementeert de verandering;
  • De change agent is een (proces)begeleider. Dit betreft activiteiten als: trainen, coachen, faciliteren van workshops, aandragen van structuren, adviseren, meten, data verzamelen, dashboards bouwen, opzet en management van het veranderprogramma, etc.

Een verandering moet primair intern gedragen/ bestuurd worden door de Sponsor en Implementers. Externen hebben daarin geen rol, behoudens als interim. De rol voor de externe veranderaar is die van Change Agent.