Interim-management


Interim-manager

Wij zijn voortdurend op zoek naar mensen die:

  • Aantoonbare affiniteit hebben met verandermanagement, bij voorkeur ondersteund door een specifieke opleiding;
  • Met succes directie of management posities hebben bekleed;
  • Hier minstens 10 jaar ervaring in hebben opgedaan;
  • (Faciliterend) leiders zijn. Organisaties weten te inspireren en te motiveren;
  • Naast manager ook consultant zijn. RibbonWood is immers een verbeterbedrijf. Elke RibbonWood manager is actief in verbetertrajecten. Goede adviesvaardigheden behoren dan tot het takenpakket;
  • Resultaatgericht zijn. Voor ons zijn plannen en andere documenten belangrijk, maar het meest nog telt het te behalen resultaat binnen de afgesproken kaders;
  • Ervaring hebben met het veranderen van organisatie of werkwijze, bijvoorbeeld procesverbetering met Lean weten toe te passen.

RibbonWood is een verbeterbedrijf. We helpen organisaties van A naar B. Soms zetten we interim-managers in om dat doel te bereiken. We handelen dan altijd vanuit de vraag van de klant.

Geïnteresseerd?

Interim-managers die meer willen weten en mogelijkheden voor samenwerken willen verkennen sturen hun CV op naar interim@ribbonwoodconsultancy.com onder de vermelding van ‘Interim-management’.

Download eventueel de beschrijving van RibbonWood Interim.