Masterclass Verandermanagement Voorjaar 2018


Data, locatie, prijs en inschrijven

Data

Voor komend voorjaar staat de masterclass gepland op: 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni.

Locatie

Onze masterclass wordt gehouden op een centrale plaats in Nederland. De Fundatie van Renswoude te Utrecht. Deze locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer en biedt ook een eigen gratis parkeerplaats. Daarnaast zijn de mooie ruimtes van de Fundatie een waardevolle toevoeging voor onze masterclass.

Prijs

De masterclass kost €1.495 per deelnemer. Dit is inclusief certificaat, intake vooraf, nagesprek en inschrijving in het register van het Change Management Framework.

Inschrijven of vraag stellen?

Overzicht

Doel

Het doel van de Masterclass Verandermanagement is het verder bekwamen van managers en professionals in leiderschap bij verandering. Veranderen van organisaties is immers een constante. Het is dan ook belangrijk daar heel goed in te worden.​ 

Zelf bent u ervaren manager of professional en wordt (regelmatig) geconfronteerd met verandering. U zou daar graag meer grip op willen krijgen.

Resultaten

Na de Masterclass:

  • bent u in staat een organisatieverandering effectief aan te sturen met behulp van het 10s framework;
  • heeft u inzicht gekregen in de stappen die u bij een verandering zou kunnen volgen;
  • bent u licentiehouder van het Change Management Framework. U heeft dan toegang tot het gedeelte van deze website voor licentiehouders en de groeiende community rondom het Change Management Framework.

​Programma

Intake

Interactie is belangrijk in onze Masterclass Verandermanagement. Deelnemers moeten immers voor een goede discussie elkaar wat te bieden hebben. Ze moeten elkaar verhalen kunnen vertellen over de eigen ervaring bij organisatieverandering. We willen daarom het niveau van de deelnemers bij inschrijving kunnen vaststellen en plannen daarom voor alle kandidaten een intake voordat ze kunnen deelnemen aan de Masterclass Verandermanagement.

Opbouw van de Masterclass

De Masterclass bestaat uit vier dagdelen. De vier dagdelen sluiten aan bij de vier basisstappen van het 10s framework: observeren, begrijpen, ontwerpen en implementeren. Elk van de dagdelen bestaat uit de eigen praktijk van de deelnemers, theorie en het 10s framework.

Dagdeel 1: symptomen en diagnose

De Masterclass gaat over veranderen en organisaties. De eerste sessie zullen we beginnen met deze twee begrippen. Wat houdt dat in veranderen, welke soorten zijn er? Wat is een organisatie nu eigenlijk? Het zal blijken dat je daar op veel manieren naar kunt kijken. Een succesvolle organisatieverandering begint dan ook met begrip voor het feit dat er ook verschillend naar gekeken zal worden. Wat voor de één volstrekt voor de hand ligt, zal voor een ander zeer onlogisch zijn. Deze diversiteit in perceptie maakt verandering lastig. Dit begint al bij de diagnose, de symptomen. Er zijn verschillende ‘brillen’ waardoor je kunt kijken, steeds met een andere uitkomst. Aan de hand van ervaringen van deelnemers met verandering in hun organisaties zullen de verschillen worden behandeld. De theoretische input in de eerste sessie zal gaan over de diverse, vaak psychologische aspecten die in een verandertraject aan de orde komen. Vervolgens zal met name de focus liggen op de diagnose, de eerste stap bij verandering. Hoe kun je een diagnose stellen, wat komt er zoal bij kijken? De deelnemers gaan in de periode tussen de eerste en tweede sessie in kleine groepjes een diagnose stellen voor hun eigen praktijkcase. Zij zullen daarbij waar nodig ondersteund worden door de begeleider van de Masterclass.

Dagdeel 2: doordringen tot de kern

De resultaten van de groepjes van deelnemers die in de tussenperiode een diagnose hebben gemaakt, worden gepresenteerd. De overige deelnemers zullen daarop feedback geven. De casus wordt gebruikt om de verschillen in benadering, in bril, en in uitgangspunt te bespreken. Doel is niet goed en fout helder te krijgen, maar wel duidelijk te krijgen dat elke verandersituatie uniek is en daarmee om een unieke aanpak vraagt. Resultaat is dat de aanpak van een diagnose door de praktijkvoorbeelden voor de deelnemers meer gaat leven, en dat zij zelf een eigen aanpak kunnen bepalen in hun eigen deelorganisatie.
Als huiswerk zullen alle deelnemers worden gevraagd in de tussenperiode tussen de tweede en derde sessie een visie op te stellen: wat gaat er nu wél goed, externe reden voor verandering; veranderdoel(en); implementatie strategieën.

Dagdeel 3: implementeren

De derde sessie staat in het teken van implementatie van de daadwerkelijke veranderacties. Wat doe je om verandering voor elkaar te krijgen en hoe stuur je een verandertraject succesvol aan met behulp van het 10s framework? Natuurlijk beginnen we met de terugkoppeling van de opgestelde visies. Na de eerste feedback door de overige deelnemers zal er theoretische input zijn over sturing van een verandering. De deelnemers zullen als adviseur optreden van hun collega’s: hoe kunnen zij de kans maximaliseren dat hun verandering tot een goed resultaat leidt.

Tussen de derde en vierde sessie krijgen de deelnemers de opdracht individueel een overall programmaplan te maken voor de casus waaraan zij hebben gewerkt: als inbrenger of als adviseur. Dit plan van aanpak is de toets om voor certificering te kwalificeren, en zal op kwaliteit worden beoordeeld door de begeleider van de masterclass.

Dagdeel 4: plan en certificering

De laatste sessie staat volledig in het teken van de plannen van aanpak. De deelnemers presenteren de plannen aan de directie (fictief). De ‘directie’ zal directe feedback geven: is het overtuigend? is het genoeg om van start te gaan? 

De laatste sessie zal feestelijk worden afgesloten met het overhandigen van de persoonlijke certificaten aan de deelnemers.