Over ons


RibbonWood. Implementeert.

RibbonWood is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd het implementeren van verandering, vaak met een kern van gedragsverandering. Of het nu gaat om een ingewikkelde transitie, reorganisatie, organisatieontwikkeling, organisatieverandering, coaching, of voortdurend verbeteren. RibbonWood is opgericht in 2009.
RibbonWood. Implementeert.

Waarin onderscheid RibbonWood zich van de rest?

Ons onderscheidend vermogen is onze executiekracht. Wij implementeren verandering. We doen dat door goed te luisteren en te begrijpen. Elke dag weer opnieuw, en dan die interventie te kiezen die past bij de situatie. Dogmatiek is ons vreemd. We ondersteunen ons werk met vastgelegde best practices: Verandermanagement 10S.

Wat willen onze klanten?

Onze klanten willen verandering, vaak vanuit een bepaalde visie of ambitie. Bedrijven moeten en willen inspelen op de steeds veranderende omstandigheden. Dan kunnen er wensen leven om de organisatie van de huidige naar de gewenste positie te brengen.  Dit kunnen wensen zijn op het gebied van organisatieontwikkeling, organisatieverandering, reorganisatie, performanceverbetering, het veranderen van de organisatiecultuur, of ‘gewoon’ het faciliteren van het veranderprogramma.

Verandermanagement is lastig

Verandermanagement is een lastig vak. Veel programma’s falen. RibbonWood pakt deze vraagstukken op een geheel eigen wijze aan. Wij hanteren onze unieke eigen methode voor verandermanagement: Verandermanagement 10S. Een verzameling van best practices en inzichten van goeroes om het succes te maximaliseren. Hierbij vormt de menselijke factor en het werkelijk begrijpen van de organisatie de basis. Uit onze eigen praktische ervaring en uit onderzoek blijkt immers steeds weer dat dit de belangrijkste factoren zijn voor het slagen (of falen) van verandering.

Programmamanagement is onderdeel van verandermanagement

Programmamanagement is een logisch onderdeel van onze aanpak. Een verandering is immers per definitie een programma omdat het doel wel bekend is maar de weg er naartoe onderweg nog kan (en moet) variëren. Programmamanagement voor verandermanagement is altijd een facilitaire rol, de lijn bestuurt immers de verandering. RibbonWood is uw change agent.

Oplossingen, detachering en training verandermanagement

RibbonWood levert concrete en realistische oplossingen voor uw organisatieverandering, die wij desgewenst geheel of gedeeltelijk fixed price/ fixed date uitvoeren. Ook detacheren we ‘veranderpersoneel’. Kijk hiervoor bij Verbetermanagement. Of heeft u misschien meer behoefte aan Coaching en training?

Referenties

RibbonWood heeft referenties opgebouwd bij klinkende namen als APG, APG-AM, ASR, Crédit Agricole, Equens, Graydon, Nedtrain, NS en RDW.

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@ribbonwoodconsultancy.com.