Onze consultants


Op deze pagina stellen onze Consultants & Associate Partners zich voor. Allemaal ervaren adviseurs en verandermanagers. Toch elk met een heel eigen specialisme.

Femmeke Ruisch

femmeke-ruisch.pngFemmeke is associate partner bij RibbonWood en heeft langjarige ervaring als HR leider in meerdere sectoren bij bedrijven zoals SHV, GrandVision en KPN. Zij is van oorsprong een organisatie adviseur (PWC). Femmeke heeft een passie voor strategie implementatie en heeft veel ervaring met organisatievormen, besturing, teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Ook in de context van (digitale) transformatie en zelfsturend (agile) werken. Femmeke is personeel wetenschapper en volgt momenteel een opleiding “professional governance”. Zij stuurt strak op “wat” er bereikt moet worden maar is flexibel en creatief in de wijze waarop resultaten geboekt worden. Femmeke zoekt naar de balans in organisaties: outside in & inside out denken en doen, externe & interne verbinding, top down EN bottom-up up veranderen.

Email: femmeke.ruisch@ribbonwoodconsultancy.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/femmekeruisch

Erik Overdick

Erik OverdickErik helpt organisaties met het leiden en begeleiden van complexe- en multidisciplinaire projecten, transities en veranderprogramma’s waar gedrag, leiderschap, ict en processen een hoofdrol spelen. Hij heeft ervaring in vele branches, waaronder zorg, zakelijke dienstverlening, ict, logistiek, luchtvaart, energie en arbeidsbemiddeling.
Tevens verzorgt hij workshops, lezingen en awareness sessies waar gedrag, gedragsverandering en leiderschap centraal staan. De evenementen, waar werkelijke casussen worden behandeld, bieden garantie voor plezier, leveren praktische inzichten op die direct toepasbaar zijn en worden door deelnemers hoog gewaardeerd.
Erik is verbonden aan het kenniscentrum voor gedragswetenschappen aan de VU te Amsterdam en ben gespecialiseerd in Organizational Behavior Management (OBM). Dit is een wetenschappelijk bewezen aanpak die het beste uit mensen haalt en zorgt voor blijvende gedragsverandering. Het leidt naar bevlogen medewerkers, uitzonderlijke resultaten en klanten die fan zijn van de organisatie.

Binnert Rauwerda

binnert-rauwerda.jpegIedere verandering geeft weerstand, soms veel soms weinig. Weerstand is er eigenlijk helemaal niet, er is tegenzin of angst en dat moet je proberen weg te nemen. Mijn naam is Binnert Rauwerda en ik werk als manager en verandercoach. Die twee vakken wisselen zich af in mijn carrière. Mijn verander focus ligt op zichtbare processen, daarom heb ik uitgebreide ervaring in de zware en petrochemische industrie en technisch onderhoud. Heb jij een verandervraag? ik help je er graag mee!

Bernard Taverne

Bernard TaverneBernard zorgt ervoor dat een organisatie (meer) grip krijgt op het proces, oplossingen creëert in slimmer (samen) werken en een (continue) verbetering borgt in het dagelijkse werk. Hij wordt gedreven door de “lean way of working” (samenwerken over de keten zonder verspilling). Bernard heeft veel ervaring in grote professionele, vaak internationale, omgevingen in de zakelijke dienstverlening ; banken, verzekeraars en ook advocaten kantoren. Hij heeft daardoor een zeer resultaat- en klantgerichte manier van werken ontwikkeld. En Bernard is ook bij alles wat hij doet mensgericht: het zijn de medewerkers die de klant meerwaarde moeten leveren (“de waarheid ligt op de werkvloer”).

Eric Sommer

Eric SommerEric is bij uitstek in zijn element in verandertrajecten bij grote dienstverlenende organisaties waar de klant schuil gaat achter complexe administratieve (ICT) processen en regelgeving. Vanuit een ketenbenadering maakt hij processen sneller, beter en goedkoper. Hij heeft veel ervaring met callcenters en klantcontactprocessen. Hij deed dat als verantwoordelijk lijnmanager, klantcontact-dienstverlener en als programmamanager. Eric combineert ‘hardere’ technieken (LEAN management Greenbelt, Prince-2 Projectmanagement, TQM, INK model) met uitgebreide kennis op het gebied van de ‘zachtere’ menskant (Thijs Homan/ Rob van Es, de kleuren van de Caluwé, Management Drives, etc.).

Esmeralda Dobbe

Esmeralda DobbeEsmeralda is een ondernemende programmamanager die verandering vanaf strategie tot en met implementatie verzorgt. Zij studeerde onlangs af in de complexiteitstheorie van Hoogleraar Thijs Homan. Haar passie ligt in organisatie-ontwikkeling, projectmanagement en strategische personeelsplanning. Aandacht heeft Esmeralda ook voor implementatie van digitale instrumenten zoals E-HRM/E-Learning-visie en SAP HCM/P-Direkt, ADP en ESS-MSS. Esmeralda is op haar best bij complexe (HR) transformaties, waarbij zij met gevoel voor ‘politieke' verhoudingen beweging weet te realiseren. Zij combineert dit met internationale presentatiecoachervaring: Find your voice: the power of you! Haar persoonlijke website is www.verbindingverandering.nl.

Jan Boelo Niemeijer

Jan Boelo NiemeijerJan Boelo is goed in het ontwikkelen,implementeren en consolideren van succesvolle veranderingen. Rode draden in zijn werk zijn bedrijfsvoering , procesverbetering en informatisering, gekoppeld aan het functioneren van managers en medewerkers. Door steeds goed samen te werken met de belangrijkste stakeholders weet hij veel draagvlak te creëren. Kenmerkend voor Jan Boelo zijn zijn organisatiesensitiviteit, analytisch vermogen, en planmatige samenwerking. Jan Boelo is lange tijd als commercieel en inhoudelijk verantwoordelijk manager werkzaam geweest bij CMG, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar management posities in het bedrijfsleven. De laatste 10 jaar heeft hij op verschillende posities gewerkt in de energiesector.

Martin Hofstede

Martin HofstedeMartin heeft een jarenlange ervaring als manager/ceo van complexe organisaties en als senior verandermanager. Hij is resultaat gedreven, maar met oog voor de mens in de organisatie. Als Register Marketeer neemt hij de klant als uitgangspunt. Zijn aanpak komt voort uit de brede praktijkervaring, maar wordt ondersteund door theoretische kennis. Mensen meenemen in het veranderen en leren het beste uit zich te halen is zijn doel. Daardoor is het resultaat sneller bereikt en wordt de organisatie flexibeler en dus in staat zich sneller aan te passen aan wisselende omstandigheden.

Rob Mul

Rob MulRob is een Ervaren Business & ICT Programma- en Project- manager met goede communicatieve vaardigheden. Hij kan daardoor goed omgaan met politieke gevoeligheden, maar blijft sturen op resultaat. Het zorgen voor commitment en wederzijds vertrouwen heeft bij zijn aanpak prioriteit. Rob staat vooral bekend om zijn eerlijke, no-nonsense benadering. Natuurlijk beschikt hij over een sterk analytisch vermogen, hetgeen hij combineert met jarenlange ervaring op de gebieden Financiën, Logistiek en Facility Management. Zijn vakkennis ligt vooral op het vlak van ICT-ontwikkeling en –implementatie.

Kees Lindhout

Kees LindhoutKees is oprichter en eigenaar van RibbonWood. Kees heeft een specialisme in het programmatisch veranderen, besturingsvraagstukken en ICT. Van onderaf, vanuit de mensen maar tegelijkertijd heel bestuurbaar. Kees is geschoold als bedrijfskundige, docent en informatie strateeg. Hij heeft een passie voor het verandervak en is zeer resultaatgericht, terwijl de focus ligt op de menselijke maat van veranderen. Hij is auteur van drie boeken en diverse artikelen binnen dit vakgebied.