RibbonWood


RibbonWood is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in gedragsgestuurd veranderen. Want daar waar niet machines maar mensen de belangrijkste factor zijn is beïnvloeding van gedrag de meest effectieve veranderstrategie.

Veranderen zien wij overigens zeer breed. Dit kan gaan over een ingewikkelde transitie, reorganisatie, organisatieontwikkeling, organisatieverandering, coaching, voortdurend verbeteren, etc. Veel gaat goed, maar het kan altijd beter!

Ons onderscheidend vermogen is onze executiekracht. Wij implementeren verandering. We doen dat door goed te luisteren en te begrijpen. Elke dag weer opnieuw, en dan die interventie te kiezen die past bij de situatie. Dogmatiek is ons vreemd. We ondersteunen ons werk met vastgelegde best practices: Verandermanagement 10S.

Het is ons doel onze klanten succesvol te maken bij het doorvoeren van verbeteringen. Meer weten over RibbonWood? Lees Over ons.

RibbonWood publiceert met enige regelmaat. Zie daarvoor Media.