Team coaching


Verder komen met uw team?

Soms heeft een team behoefte aan verdere ontwikkeling. Een team heeft bijvoorbeeld wel veel potentieel, maar het komt er steeds maar niet uit. Of het team loopt tegen steeds weer dezelfde blokkades of conflicten op. Dan kan het handig zijn om gebruik te maken van een externe coach.

Doel

Het doel van team coaching is het helpen van een team in zijn ontwikkeling.

Resultaat

Aan het einde van het coachtraject:

 • heeft het team extern kunnen toetsen waar het staat in zijn ontwikkeling;
 • heeft het team kunnen vaststellen welke mogelijkheden zij heeft voor verdere ontwikkeling;
 • heeft het team handvatten aangereikt gekregen voor het zetten van vervolgstappen.

Manier van werken

Na de intake wordt het team gekoppeld aan één coach. Het traject wat daarna zal volgen zal per situatie anders zijn. Het zal in de meeste gevallen een mengeling zijn van:

 • individuele gesprekken met teamleden
 • gesprekken met het totale team
 • MDI analyses van het gehele team om drijfveren en gedragsvoorkeuren vast te stellen

Voor teamcoachtrajecten hanteren we het gedachtengoed van Verandermanagement 10S. Deze methode gaat uit van:

 • Plan. Op basis van het intake gesprek. Wat is het doel?; Het verwachte resultaat?
 • Observe. Wat gebeurt er? Wat zijn de feiten/ symptomen?
 • Understand. Wat zijn de onderliggende oorzaken?
 • Design. Welke oplossingen kunnen we ontwerpen?
 • Implement. Hoe deze te implementeren.
 • Observe. Weer terug naar ‘Observe’. Er zijn afspraken gemaakt, hoe worden deze in de praktijk uitgevoerd? Hoe gaat u zich aan uw eigen afspraken houden?

Meer weten?

Mail naar info@ribbonwoodconsultancy.com.