Masterclass Verandermanagement voorjaar 2018


01 - September 2017

In januari 2018 gaat de masterclass verandermanagement najaar 2018 van start. Schrijf je nu in. Kijk op de site van het Change Management Framework voor meer informatie.

In het kort:

  • Mensen van Achmea, AMC, ABN AMRO, NS, AF/KLM, Essent, Allianz, KPN, gemeenten, ministeries, en vele andere organisatie waren al deelnemer;
  • Allemaal zonder uitzondering zeer enthousiast: "praktisch kader voor verandermanagement", "meervoudig leren kijken vanuit theorie en collega deelnemers", "agile denken voor organisatie ontwikkeling is zeer waardevol";
  • De masterclass verandermanagement omvat 4 dagdelen, uw eigen case is het basismateriaal, theorie wordt aangeboden n.a.v. de praktijk, deelnemers uit diverse branches;
  • Slechts €1.495,= per deelnemer;
  • Agile Organisatie Ontwikkelen (10s model) is de basis van ons denken en de masterclass verandermagement. Is een duidelijke top-down sturing gecombineerd met bottom-up zoekproces.
  • Enkele sleutelwoorden: zelfsturende organisaties, tweede orde leren, houding & gedrag, cultuur ontwikkeling, Caluwé, Senge, Argyris, Kotter, Lean, Programmamanagement, ...

 

bron: https://www.cmfw.nl/

Naar het overzicht