Agile Veranderen: Het Change Management Framework


09 - Juni 2016

Bent u al op de hoogte van het Change Management Framework?

Het CMFW is een framework voor agile veranderen. Daarmee brengen we onderzoekend, van onderen uit veranderen samen met een strakke processturing. Het CMFW is daarmee uniek in haar aanpak.

Daarnaast is het CMFW een framework en laat veel ruimte voor eigen invulling. De principes van het CMFW zijn daarin erg belangrijk.  Eén daarvan is het creëren van een ritme van verandering. Dit ritme faciliteert het realiseren van resultaten op regelamtige basis waarmee u in staat bent ook de critici te overtuigen.
Door dit ritme ontstaan voor directie en bestuurders heel goed bestuurbare eenheden.
Tenslotte bent u bezig met een leercyclus. Elke stap binnen het ritme wordt gestart met een planning voor die stap. Aan het einde wordt teruggekeken. Hierbij kijken we naar het opgeleverde product, de leereffecten en de eventuele bottlenecks.

Meer weten? Kijk op de CMFW site.

bron: www.cmfw.nl

Naar het overzicht