De fluïde organisatie (4): het einde van de organisatie?


01 augustus 2016
Categorie: Fluïde organisaties

Deze blog is de vierde in een serie van 10 blogs over Henk, directeur stichting NBO die werkt aan en worstelt met zijn fluïde organisatie.

Episode 4: de fluïde organisatie en strategie

Ik ben wederom met Henk in gesprek over zijn Stichting NBO, en dan met name over hoe hij de organisatie heeft veranderd in een fluïde organisatie. Vandaag hebben we het over de gevolgen van fluïditeit voor de strategie.

Henk komt binnen rennen. “Ik heb vandaag niet zoveel tijd, laten we meteen maar beginnen”.

Strategie traditioneel

“Okee, we zouden het hebben over strategie. Wat betekent fluïditeit voor het strategische proces?” Henk hoeft niet lang na te denken en begint een bevlogen verhaal. Kennelijk is strategie een onderwerp dat hem na aan het hart ligt.

Henk legt uit. “Traditioneel is de strategie van een organisatie gericht op het voortbestaan van de organisatie. Hoe kunnen we ons zo gunstig mogelijk positioneren in het krachtenveld. Porter’s krachtenanalysemodel is daar een mooi voorbeeld van. Een analyse, vooral van mogelijke bedreigingen, moet leiden tot slimme strategische keuzes. Hij keek naar de dreiging van nieuwe toetreders, de kracht van afnemers en van leveranciers, en de dreiging van mogelijk vervangende diensten. Allemaal bedoeld om op de langere termijn als organisatie zo sterk mogelijk te worden.”

Focus op de korte termijn

“Voor ons is het geen doel om zelf zo sterk mogelijk te worden. Het gaat immers niet om ons voortbestaan. Het gaat er wel om onze bijdrage aan de maatschappelijke opgave zo effectief mogelijk te doen zijn, waardoor het systeem als geheel er beter van wordt. Een strategische analyse moet voor ons dan ook altijd leiden tot een vergrote meerwaarde voor dat systeem op de kortere termijn. Natuurlijk kijken we daarbij wel naar wat er in dat systeem gebeurt, ook naar ontwikkelingen op de wat langere termijn. Dat is voor ons echter hooguit contextueel om ons strategische proces in in te bedden.”

Strategie is een proces

Henk geeft aan dat hij niet per ongeluk spreekt over het strategische proces. Strategie is voor hem een continue activiteit. Alleen daardoor kunnen we dagelijks blijven bewegen (het wezenskenmerk van fluïditeit). Een proces dat bovendien zeker niet is voorbehouden aan hem als directeur. Sterker nog, hij vindt het een absolute eis voor iedere collega om steeds strategisch te handelen. Alles wat zij doen moet bijdragen aan de ‘Bedoeling’ en moet dus strategisch verankerd zijn of worden. Het is ieders verantwoordelijkheid om nieuwe ideeën over strategische keuzes direct af te stemmen met de collega’s, zodat het een gezamenlijk proces is en blijft. Overigens benadrukt Henk dat de organisatie daarmee niet is verworden tot een praatclub die door al het afstemmen niet meer aan werken toekomt. “Onderdeel van mijn eis van strategisch handelen, is dat iedereen beschikt over het inschattingsvermogen wanneer een onderwerp breder besproken dient te worden, en wanneer je gewoon zelf een besluit kunt nemen of acteren.”

Ontwikkeling van het strategisch vermogen

“Natuurlijk kwam dat strategisch handelen niet bij iedereen zomaar van de grond. Daar is echt wel twee jaar overheen gegaan, voordat ieder van mijn collega’s dit had geïnternaliseerd in het dagelijkse werkgedrag. En natuurlijk zijn er ook individuele verschillen. De één is nu eenmaal van nature wat meer strategisch georiënteerd dan de ander. Maar samen met onze adviseur Jelle hebben we daar gestructureerd op gestuurd. In cycli van steeds drie maanden hebben we met het hele team acties en interventies bepaald en uitgevoerd. Het verbeteren van het strategisch vermogen van de organisatie was daar altijd een onderdeel van. Een scrum aan het begin van een cyclus, een gestructureerd leermoment aan het eind van de drie maanden. Steeds weer aandacht voor strategisch handelen, en met elkaar leren van de resultaten.” “Maar nu moet ik echt gaan. We spreken elkaar weer over een week. Laten we het dan hebben over de sturing in een fluïde organisatie!”Reacties


Replay Reactie

Anuleren replay

Laat een reactie achter

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Verplicht*

** Verplicht, wordt nergens getoond.