De fluïde organisatie (3): het einde van de organisatie?


01 augustus 2016
Categorie: Fluïde organisaties

Deze blog is de derde in een serie van 10 blogs over Henk, directeur stichting NBO die werkt aan en worstelt met zijn fluïde organisatie. De blogs zijn geschreven door Erik Greven, principle consultant bij RibbonWood.

Episode 3: de bedoeling van de fluïde organisatie

We zijn er weer. Op de kamer van Henk. Einde van de week, mooi moment om weer bespiegelend terug te kijken op het veranderproces van de Stichting NBO naar een fluïde organisatie.

“Dus Henk, we hebben het al gehad over waarom je wilde veranderen als organisatie, en ook wat jouw lonkend perspectief was. Je gaf aan dat je er met veel praten voor gezorgd hebt dat jouw perspectief doorontwikkelde in een gezamenlijk perspectief. Maar hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen dat de Stichting toch een eigen gezicht bleef houden?”

Veranderprogramma

“Ik heb Jelle, een adviseur die is gecertificeerd voor het Change Management Framework (CMFW.nl) speciaal hiervoor bij het proces betrokken. Hij heeft voor het veranderprogramma gezorgd. Ik zeg dat bewust op die manier, want hij heeft het niet geschreven en vervolgens aan de medewerkers verkocht. Nee, het programma is tot stand gekomen in continue interactie met alle collega’s en bestuursleden. De inhoud was op die manier, toen het document er kwam, voor iedereen volstrekt logisch.” Henk geeft ook aan dat het wel erg handig is een plan op hoofdlijnen te hebben, omdat hij daarmee een perfect handvat had om in de gaten te houden of het proces goed verliep, of dat er ergens bijgestuurd zou moeten worden. De gezamenlijk bepaalde veranderdoelen waren immers niet vrijblijvend.

Binnen is buiten

“We hebben gemerkt dat de grenzen tussen de organisatie en de buitenwereld steeds verder vervaagden. Er is op dit moment nauwelijks nog sprake van ‘binnen’ en ‘buiten’. Collega’s van andere organisaties, ZZP-ers, er wordt door velen meegewerkt aan waar wij voor aan de lat staan. En wij werken en passant ook mee aan zaken die voor collega-organisaties belangrijk zijn. Vroeger was de organisatie onderdeel van een netwerk, nu zijn het de professionals die in een netwerk functioneren. In engere zin is de Stichting een organisch netwerk van samenwerkende collega’s, in bredere zin zijn er tal van netwerken die zich uitstrekken naar allerlei andere organisaties, ieder met hun eigen doelen en opgaves. Ik vergelijk dat wel eens met het beeld van het ‘rizoom’, het stelsel van wortels van onkruid. Geen enkele vaste structuur, maar wel heel veel knooppunten van waaruit weer nieuwe loten aan het netwerk groeien.”

Communicatie van meerwaarde

Henk gaf aan dat het voor de communicatiespecialisten wel even aanpassen was: in plaats van bezig te zijn met de identiteit en positionering van de organisatie, gaat het er nu veel meer om steeds de meerwaarde in relatie tot de opgave te communiceren. “Het gaat niet meer zozeer over de Stichting NBO, maar over wat wij voor de samenleving betekenen, wat onze kernkwaliteit is. Van organisatie naar inhoud.” Als organisatie ben je daardoor wellicht wat kwetsbaarder, maar Henk vindt dat geen probleem, want continuïteit was voor de Stichting immers geen doel meer. “Als het voor het systeem, waar wij een bijdrage aan leveren, beter is dat de Stichting ophoudt te bestaan, waarom zouden we dan krampachtig proberen te overleven? Daar worden onze professionals toch ook echt niet gelukkig van?”

De ‘Bedoeling’ als motivatie

“En intern? Hoe houd je alle kikkers in de kruiwagen?” Ik zie aan Henk’s gezicht dat hij dat een nogal domme vraag vindt. “Ik hoef niemand in de kruiwagen te houden. We hebben vorige week al gezien dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is, zolang de bijdrage van het individu aan de organisatie en de bijdrage van die organisatie aan het individu maar in balans zijn.” Als voorwaarde geeft Henk wel aan dat het essentieel is dat ieder doordrongen is van ‘de bedoeling’ van de Stichting (niet te verwarren met concrete doelen). Je zou kunnen zeggen dat ‘de bedoeling’ het antwoord is van de Stichting op de maatschappelijke opgave.

Volgende week gaan we het hebben over fluïditeit en strategie. Ik verheug me er nu al op …



Reacties


Replay Reactie

Anuleren replay

Laat een reactie achter

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Verplicht*

** Verplicht, wordt nergens getoond.