Verzekeraar CZ wil kwaliteit ziekenhuis belonen


26 november 2015
Categoriën: Succesvol veranderen, Scoreboard, Regievoering, Zorg

CZ wil kwaliteit ziekenhuis belonen

Verzekeraar CZ wil kwaliteit ziekenhuis belonen is vandaag te horen en te lezen in het nieuws. Maar wordt de zorg er ook echt beter van?

In dit geval gaat het om de afdeling cardiologie. Als deze afdeling beter presteert komt er geld bij en anders vloeit er geld terug.

Wat is kwaliteit?

Het uitgangspunt van dit contract is natuurlijk uitstekend. Als de zorgverzekeraar in staat is het ziekenhuis te belonen voor gedrag waar de zorg beter van wordt is dat natuurlijk prima. Voor het ziekenhuis, de patiënt en de verzekeraar. Maar het uitwerken van een dergelijk contract is zeer lastig. Ongetwijfeld zijn de mensen die hieraan gewerkt hebben zeer kundig, maar wat is kwaliteit?

Kwaliteit kan zijn het aantal behandelingen zonder complicaties; het aantal tevreden patiënten; Een reductie van het aantal complicaties; etc. Met andere woorden: het is mogelijk het woord kwaliteit in een aantal criteria te vangen. Maar stel nu dat het aantal behandelingen zonder complicaties een van de graadmeters zou zijn. Dan is het ziekenhuis erbij gebaat niet teveel te complexe operaties uit te voeren anders komt deze parameter in het gedrang. Mensen zijn vaak creatief om wegen te vinden waarlangs de vastgestelde doelen worden gehaald en de prestatie zal worden beloond. Vraag is dan of dat altijd in het voordeel zal zijn van de patiënt. Het is enorm lastig de juiste criteria te bepalen.

Meten maakt transparant

Aan de andere kant hebben mensen in het algemeen moeite met het  transparantie. Het is vaak makkelijker als je je eigen zaken kunt regelen zodat kleine onvolkomenheden (soms ook grote) niet zo opvallen. Het is vervelend voor de professional als alles zichtbaar wordt. Daar moeten ze aan wennen. Maar het middel - meten van kwaliteit en zo transparantie creëren - werkt op die manier performance verbetering in de hand. En, na enig wennen, vindt de professional deze transparantie eigenlijk heel prettig.

Per saldo ben ik enorm voor meten, ook het meten van kwaliteit, omdat ik weet als professioneel veranderaar hoeveel effect ermee bereikt kan worden. Tegelijkertijd is het ook zo dat het zeer lastig is goede criteria op te stellen waarlangs je kunt meten. Wat je wilt is een goed dashboard waar alle betrokkenen de prestatie van kunnen aflezen. Helder en overzichtelijk.

Risico voor doorschieten

Er is een zeker risico voor doorschieten in deze richting. Nl. het creëren van teveel criteria vanuit een poging het meetsysteem waterdicht te maken. Maar teveel criteria werkt averechts. Maakt eigenlijk dat de professional het ook niet meer weet en dat vervolgens helemaal niets meer gemeten wordt. Meten mag geen excuus zijn voor het niet leveren van kwaliteit.

Blijven praten, ontwikkelen en samen leren

Het meetssyteem mag nooit in de plaats komen van het gesprek. Ik denk dat het meetsysteem een goede basis kan vormen voor performance verbetering, maar kan nooit een doel op zich zijn. Op basis van het meetsysteem zullen er regelmatige gesprekken moeten zijn tussen betrokkenen waarlangs het systeem voordurend geijkt kan worden en voortdurend lering getrokken kan worden uit de praktijk. Alleen dan zal een dergelijk systeem kunnen groeien tot een succesvol instrument. Dus niet als doel, maar als middel!

 

Kees Lindhout.Reacties


Replay Reactie

Anuleren replay

Laat een reactie achter

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Verplicht*

** Verplicht, wordt nergens getoond.