Economie en organisatieverandering


30 maart 2015
Categorie: Succesvol veranderen

Gastblog: Erik Greven

In een mooie 4-delige reeks getiteld “Economie van overmorgen” plaatsen Hella Huech (RTL Z) en Robert Went (WRR) de (macro) economische wetenschap in een nieuw perspectief. Het aardige is dat hun conclusies voor een groot deel ook van toepassing zijn op organisaties en veranderprocessen.

Veerkracht

De recente crisis heeft laten zien dat de wereld te complex is om aan de hand van economische modellen te kunnen voorspellen. Er treden steeds weer onverwachte en nieuwe tegenslagen op. En de oorzaak? Menselijk gedrag. De oplossing zou moeten liggen in het vergroten van de veerkracht van economieën. Klinkt dit bekend voor veranderkundigen?

Subjectiviteit

Feiten blijken ook al niet echt hard te zijn. Ze zeggen vooral iets over hoe het gisteren was, en kunnen alleen geïnterpreteerd worden als je de aannames vooraf ook kent. Bijvoorbeeld: een werkloze is volgens het CBS iemand die minder dan 12 uur per week betaalde arbeid verricht. Nogal arbitrair, en iets dat je wel even moet weten om werkloosheidscijfers te kunnen duiden… Voorspellingen aan de hand van feiten (big data?) zijn daarmee altijd subjectief. Bekend in veranderland?

Eigenaarschap

De auteurs doen een oproep: economie is van ons allemaal! We mogen niet aan de zijlijn blijven staan als economische discussies worden gevoerd die onze toekomst mede zullen gaan bepalen. Zowel de probleemstelling als de mogelijke oplossingen moeten van ons allemaal zijn. En wat zeggen wij als verandermanagers? Altijd iedereen betrekken bij het proces, van de portier tot en met de directeur. Het gaat om eigenaarschap van de visie!

Groter niet altijd beter

Ook over ‘vaste’ waarheden gaat de reeks. Bijvoorbeeld de waarheid dat groter altijd beter is. Nederland is te klein, globalisering is per definitie een groot goed. In dat verband woedt er momenteel een verhitte discussie over het nieuw te sluiten handelsverdrag met de VS; TIPP. Voorstanders zien de voordelen van versimpeling van exportmogelijkheden, tegenstanders (steeds meer) zien dat meer Amerikaanse producten zullen leiden tot verslechtering van de interne Europese markt. Hoe het ook zij, groter is niet per definitie beter dan klein. Het gaat erom telkens de juiste maat te kiezen, waarbij government dezelfde scope moet hebben als processen en middelen. Hetgeen in het geval van de Europese unie natuurlijk niet het geval is: nationale overheden versus de Europese economische integratie. Dat moet misgaan (Griekenland?).

Ook hier is de parallel gemakkelijk te trekken naar de organisatiekunde: medewerkers moeten greep en invloed kunnen hebben op hun eigen toekomst. Dat is essentieel voor hun welzijn en vooral: motivatie. Niet bovenlangs een grote reorganisatie verzinnen en uitstrooien over de organisatie. Wel in behapbare brokken met alle betrokkenen hun problemen aanpakken, met de bijbehorende erkenning voor ieders bijdrage daaraan. Daar worden medewerkers gelukkig van en dat is goed voor de organisatie!Reacties


Replay Reactie

Anuleren replay

Laat een reactie achter

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Verplicht*

** Verplicht, wordt nergens getoond.