Gedragsverandering met Verandermanagement 10S


07 oktober 2014
Categoriën: Verandermanagement, Veranderen van gedrag

Ik zou nog terugkomen over gedragsverandering en hoe de 10S aanpak daarin behulpzaam kunnen zijn.

In eerste instantie geldt het aloude cliché: mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Zaak is dus om mensen mee te nemen in de beoogde verandering. Het ‘Kotter’ begrip, de leidende coalitie, is hierin belangrijk. Werk met een groep mensen die onderdeel zijn van de verandering. Zorg dat ze zelf kunnen bijdragen aan die verandering.

Maar goed, dat wetende. Hoe werkt het dan?

Ontwikkel visie
Het begint met visie. Veranderen doe je omdat het bedrijf een bepaald doel wil bereiken, bijvoorbeeld: Een twee keer snellere time to market tegen 50% van de kosten. Een forse doelstelling. Ontwikkel eerst de visie op dit aspect. Welk nieuw gedrag hoort bij dit ambitieuze doel? Dit zouden zaken kunnen zijn als: meer resultaat-/ prestatiegerichte cultuur; minder verkokering, iedereen pakt zaken van elkaar over.

Observeer
Observeer (Observe) vervolgens vanuit die visie de huidige realiteit. Dit kun je doen door een consultant ‘embedded’ in het werkproces te plaatsen, maar kan ook door het organiseren van een workshop met de leidende coalitie waarin het huidige gedrag en de visie het onderwerp is.

Werkelijk begrip
Kom dan, met elkaar, tot een werkelijk begrip (Understand) van wat er nu aan de hand is. Hoe werkt men nu samen? Zijn er obstakels? Hoe ver staat het huidige gedrag af van de visie? Waar wordt dat door veroorzaakt? Zo zou je bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat presteren eigenlijk nooit echt nodig was; of dat de verschillende teams niet goed samenwerken; of dat de organisatie te verkokerd is, waardoor er teveel schijven zijn met verschillende wachttijden; of dat managers nog een ‘ouderwetse’ manier van in control zijn toepassen, wat medewerkers zeer zorgvuldig en daardoor traag maakt; etc.

Ontwerp & implementeer
Ontwerp (Design) dan, bijvoorkeur met diezelfde leidende coalitie, de nieuwe situatie. Ontwerp niet alleen de ideaal situatie, maar praat ook over wat er moet gebeuren om dit mogelijk te maken (Implement). Altijd zijn mensen enthousiast als ze kunnen meepraten over dit soort creatieve zaken. Maak hier gebruik van door ook direct af te spreken hoe de nieuwe afspraken geborgd worden. Wie toetst hoe die afspraken worden nagekomen? Hoe gebeurt dit? Dit is een zeer belangrijk moment. Als deze borging niet plaatsvindt dan zijn er ontwerpen en plannen voor de prullenbak gemaakt. Nee, we waren het allemaal eens, en nu gaan we het doen. Dan is het zaak goed te borgen. Totdat het nieuwe gedrag weer volledig eigen is gemaakt.

Borg door observatie
Met het borgen zijn we weer terug bij Observeer. Iemand observeert het gedrag na het maken van de afspraken en geeft daar feedback op. Die feedback lus is enerzijds hulp om het nieuwe gedrag te laten inslijten, anderzijds kan het aanleiding zijn tot komen tot een bijgesteld begrip (Understand), ontwerp en implementatie.

Er is meer…
Bovenstaand is een aanpak, maar is natuurlijk lang niet alles wat over dit onderwerp te zeggen valt. Dit heeft ook te maken met leiderschap, autonomie, e.a. Daarover later meer.Reacties


Replay Reactie

Anuleren replay

Laat een reactie achter

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Verplicht*

** Verplicht, wordt nergens getoond.